Karlsfält Kantsådd 10 meter

100 kr inkl. moms

Ta plats i miljömetern

Bli delaktig i vår miljösatsningen genom att köpa det vi på Karslfälts Gård kallar ”Miljömeter”. Priset är 10 kronor per meter, och minimum är 10 meter. För 100 kronor för 10 meter får du plocka dina blommor från vår odlade kantzon, samtidigt som du gör en insats för miljön.

När du avslutat dit köp sänder du en bekräftelse/kvitto på din inbetalning till betalning@karlsfelt.se

Du får en länk där du kan ladda ner ditt diplom. Diplomet är ett tack för ditt deltagande, och också ett certifikat på att du har rätt att plocka blommor från kantsådden.

Foto: Anna Lind Lewin

Vill du lära dig mer om pollinering, bin och bivänliga växter?
Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och kunskapsspridning som driver Pollineringsveckan, utmärkelsen Årets Pollinatör och i år även anordnar ett Pollinerings-forum för landets experter. Läs mer på pollinerasverige.se