SEKRETESSPOLICY

Genom att använda webbplatsen karlsfelt.se samtycker du till att Karlsfälts Gård behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Om du är prenumererar på vårt nyhetsbrev, behandlar vi även dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter kan till exempel vara ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.

HUR HANTERAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Karlsfälts Gård som är personuppgiftsansvarig enligt gällande regler om skydd av sekretessinformation. Vi vill ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse hos oss, och här hittar du en översikt över hur vi hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, inklusive EU-förordning 2016/679 (dataskyddsförordningen, nedan kallad ”GDPR”).
Detta är personuppgifterna som vi behandlar:
• Personuppgifter som du registrerar när du skapar en användarprofil och när du uppdaterar din användare, till exempel namn, mobilnummer, e-postadress osv. Informationen som du lämnar kommer också att kunna kompletteras via söktjänster.
• Information i samband med köp på webbplatsen
• Information om de sidor du besöker och allmänt beteende på webbplatsen.
• Information som du lämnar via vår kundtjänst
• Information via cookies

HUR ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER?

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig.
Vi använder dina personuppgifter i följande syften:  

• För att skapa och hantera ditt personliga användarkonto
• För behandling av beställningar och returer via vår online-tjänster
• För att skicka information om försändelser
• För att kontakta dig om det skulle uppstå några problem när vi ska leverera varor till dig
• För att ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster
• För att kunna analysera hur du använder Karlsfelt.se, och hela tiden kunna förbättra webbplatsen.
• För att kunna förse dig med relevant innehåll genom automatiserad profilering och utvärdering. Profilering innebär att personuppgifter och inköpshistorik analyseras för att identifiera beteende, preferenser, funktioner eller behov hos dig.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi delar endast dina personuppgifter med våra leverantörer inom kundservice, analys/statistik, betalning, transport och teknisk support. Dessa leverantörer behöver informationen för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som anges i denna policy. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med relevanta leverantörer som sätter uttryckliga begränsningar för hur de kan använda dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesspolicy

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

All din personliga information lagras inom EU/EES, men vissa av våra leverantörer har tekniska supporttjänster som ligger utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster kommer en eventuell behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland eller annan godkänd överföringsfunktion.

HUR KAN JAG HANTERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan när som helst välja att ändra dina personuppgifter. Du kan antingen göra detta själv om du har en användare i nätbutiken eller kontakta oss för att få hjälp.

• Om du vill ha insyn i dina personuppgifter, har du rätt att begära det.
• Om du vill att dina personuppgifter ska korrigeras, har du rätt att be om detta.
• Om du vill radera dina personuppgifter, har du rätt att göra det så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem.
• Om du begränsa behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att begära det.
• Du kommer att få information från oss om vi gör korrigeringar eller raderar dina personuppgifter eller om vi begränsar behandlingen.
• Du har möjlighet att kräva att dina personuppgifter lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ta med dig informationen till ett annat företag. Detta gäller endast information som du aktivt har tillhandahållit.
• Du har rätt att meddela oss om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

HUR LÄNGE LAGRAR NI UPPGIFTERNA?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

HUR SKYDDAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information.

HUR FUNGERAR REGELVERKET FÖR PERSONUPPGIFTER?

All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande omfattas av särskilda regler, inklusive personuppgiftslagen. Det är Karlsfälts Gård som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler, dvs. Karlsfälts Gård är ”personuppgiftsansvarig”. Datainspektionen övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Du har rätt att klaga till datainspektionen om den behandling som görs av den personuppgiftsansvarige i samband med denna sekretesspolicy.

COOKIES

När du besöker vår webbplats placeras en cookie som används för att känna igen din dator eller mobiltelefon. Den ger information om din aktivitet på vår webbplats. Det underlättar för dig, eftersom cookies gör att din mobiltelefon eller dator t.ex. kommer ihåg inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. Cookies ger oss också information om ditt beteende på vår webbplats, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig. Du kan läsa mer om cookies här.

KORTKÖP

Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsleverantör som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsleverantör behandlar kortinformationen på korrekt sätt enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som kortföretagen Visa, MasterCard, Diners, American Express och JCB står bakom. Detta innebär att dina kortuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt. När vi handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Karlsfälts Gård.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvarig är Karlsfälts Gård, Karlsfältsvägen 103-52, 271 98 Ystad, Sverige. Om du har frågor om ditt medlemskap eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@karlsfelt.se eller på telefon +46 (0)706-551569

Feb 2019