KARLSFÄLTS – VÄXTODLING

Jordbruk sedan urminnes tid

Det har bedrivits jordbruk på Karlsfälts gård sedan stenåldern. Öster om gården har man grävt fram två boplatser, en från 3300 före Kristus och en från 2 900 före Kristus. Boplatserna är spår av de första bofasta jordbrukarna i Sverige.

På Karlsfälts Gård bedrivs en typiskt Skånsk växtföljd med höstkorn, höst- och vårvete, sockerbetor, maltkorn och raps. 
Vi odlar också havre och rödsvingel för att över en växtföljd ha så variationsrik produktion så möjligt.  Det ger en god jordstruktur och sunda jordar. Vidare ger en variationsrik växtföljd också en jämnare arbetsfördelning. Det ger ossockså lite riskpridning för de allt mer tilltagande  pris och väder variationerna som blivit en del av det vardagliga livet på landet.

Med Danska influenser har vi också börjat odla vitklöver som är lite ”risky business” men spännande om det utvecklar sig väl.

Vi arbetar sedan många år samman med granngården Tosterup inom vissa område. Det började med en betupptagare för 15 år sedan. Det samarbetet med upptagen fortgår alltjämt.

 

All vår odling sker enligt Svenskt Sigills regelverk.

2009 byggde vi en helt ny frötork.

Vi kan torka och lagra allt vad vi producerar. Här är vår nya tork med tillhörande ”Cola burkar”.