Karlsfälts Bagen

3.080 kr inkl. moms

Nu är den här !
Karlsfälts Bagen!
För oss som har lite svårt att begränsa oss och som vill ha något lätt!
Det är nästa generations bagar med mer från växtriket och mindre läder.
Varmt välkommen och känn, kläm och kom med inspel på hur just din bag skall se ut.
Varje bag görs till varje kund i Sverige.