Certifikat Svenskt Sigill Växtodling – tillval klimat

kr inkl. moms

Certifieringsbeslut
Karlsfälts Gård HB, Karlsfälts Gård, 271 98 Ystad
Kundnummer: 30762, Organisationsnummer: 948000-1586, IP-nummer: 12-10642

Revision enligt IP Sigill Växtodling – tillval klimat 2022:1 har genomförts och granskats.

Verksamheten uppfyller ställda krav. SMAK Certifiering AB beslutar om certifiering.

Här kan du hämta vårt certifikat från Svenkt Sigill