Karlsfält Kantsådd 50 meter

500 kr inkl. moms

Ta mer plats i miljömetern

Bli delaktig i vår miljösatsningen genom att köpa det vi på Karslfälts Gård kallar ”Miljömeter”. Priset är 10 kronor per meter, och köper du ett minimum av 50 meter får förutom att du får plocka dina blommor från vår odlade kantzon också ditt namn på vår hemsida, och en burk av våran fantastiska honung. Samtidigt som du gör en insats för miljön.

När du avslutat dit köp sänder du en bekräftelse/kvitto på din inbetalning till betalning@karlsfelt.se

Du får en länk där du kan ladda ner ditt diplom. Diplomet är ett tack för ditt deltagande, och också ett certifikat på att du har rätt att plocka blommor från kantsådden.

Vill du lära dig mer om pollinering, bin och bivänliga växter?
Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och kunskapsspridning som driver Pollineringsveckan, utmärkelsen Årets Pollinatör och i år även anordnar ett Pollinerings-forum för landets experter. Läs mer på pollinerasverige.se