Certifikat Svenskt Sigill

kr inkl. moms

Kvalitetssäkring av produktion med IP-certifiering säkerställer en god djuromsorg och livsmedelssäkerhet i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige. En certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer dessutom högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och med tillval Klimatcertifiering innebär det att ytterligare åtgärder har vidtagits för en minskad miljöpåverkan i uppfödningen.

Här kan du hämta vårt certifikat från Svenkt Sigill