Karlsfält Tidningshållar

1.875 kr

Tidningshållar i Karlsfältsläder att hänga på vägg.